LIÊN HỆ

Địa chỉ: Lô A-1H-CN, KCN Mỹ Phước 3, P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Số điện thoại:  (0274) 222 1814   –   (0274) 222 1815

Email:   info@allomed.com.vn